Les botigues

LA BOTIGUETA

ASHES en el seu objectiu fundacional d’ ajuda social sense ànim de lucre, va posar en marxa al desembre del 2013, una botiga de roba i complements diversos per la llar i infantil, aquesta botiga esta complementada amb un espai interior de costura i arranjament de roba. A tot aquest espai, botiga i taller, se’l denomina La Botigueta, que li dona suport econòmic i social a ASHES.

Aquest es un Projecte amb dues àrees diferenciades.

La primera, un espai de venda obert al públic en general, La botiga, amb horari comercial, d’ aspecte modern, agradable, acollidor i convenientment publicitat, per tal d’ assolir la màxima rendibilitat i esdevenir l’ ajuda social que ASHES  persegueix.

La botiga es proveeix de la matèria primera que li es adient i que prové majoritàriament del cosidor, el principal objectiu de la botiga es destil·lar el dinamisme necessari per assolir una atracció de públic i d’ identitat a la ciutat de Vic, de manera que sigui un referent de roba singular i ben confeccionada i disposar d’ una secció de venda on-line que li permeti la màxima rendibilitat.

La segona, un espai intern, El cosidor, on les persones voluntàries que saben cosir i dissenyar, comparteixen aquestes habilitats amb persones de pocs recursos que tenen interès amb aprendre, els productes obtinguts s’ exposen a la botiga per a la venda al públic en general.

Una part important del taller de confecció es l’arrengament de peces de roba (cremalleres, vores i exemplar o estrenyé peces de roba ) i al mateix temps es realitzen productes que la pròpia clientela sol·licita.

Les persones voluntàries, comparteixen aquestes habilitat amb d’altres que tenen interès en aprendre l’ ofici i tant unes com les altres col·laboren en el manteniment i subministra de matèria primera de la botiga.

El fet, generar una oportunitat a les persones en pocs recursos i que no tenen feina per estar ocupades, adquirir un  aprenentatge nou i desenvolupar les seves habilitats. Aquest fet els permet escollir amb mes llibertat quin pot ser el seu lloc en el mon laboral.

A La Botigueta no volem fer confecció, volem contribuir al creixement humà de les persones mitjançant l’ ofici de la confecció.

La botiga disposa del personal següent:

Un encarregada amb contracte.

Un ajudant voluntari

Diverses voluntàries/ris en el espai de cosir

La botiga disposa també dels suports de assessorament funcional, publicitari i de formació