Visites domiciliàries

Una part del projecte de Vida i Dignitat està destinat a realitzar  visites als  domicilis de les persones majors de 80 anys de la ciutat de Vic. Aquestes visites, que es fan en coordinació amb els Serveis Socials de la ciutat serveixen per detectar possibles necessitats no cobertes.

Les visites domiciliàries consisteixen a desplaçar-nos mensualment a 45 domicilis per tal de dur a terme una valoració integral de la persona i poder-li donar aquella resposta adequada el seu cas. Quan ens trobem en casos de gran risc social, aquest es deriva directament als serveis socials per tal d’aplicar alguna mesura d’urgència. Per altra banda, quan la necessitat detectada va més orientada en temes de soledat, de falta de xarxa social i/o familiar, els responsables esdevenim nosaltres, ja sigui a través del suport del voluntariat o a través dels Espais Socials de l’entitat.