Vida i Dignitat

Programa Vida i Dignitat

L’Associació ASHES és una entitat sense afany de lucre creada el 2010 que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que es troben en situació i/o risc d'exclusió social al mateix temps que promou la sostenibilitat ambiental.
La nostra missió és la inserció de persones amb una problemàtica particular complexa o amb problemes personals, que donada la seva situació, els dificulta la seva inserció i participació en la societat i en el dia a dia; amb l’objectiu de que puguin arribar a gaudir d’una situació que els permeti un desenvolupament personal digne, i tot això, respectant el medi ambient.

Per tal de complir amb la nostra missió desenvolupem el PROGRAMA VIDA I DIGNITAT que ens permet dur a terme accions de caràcter individual i familiar, accions en espais socials compartits, i formació contínua dels professionals i voluntaris de l'associació.

Vida i Dignitat és defineix com a projecte d’atenció i suport a les persones grans en risc i/o situació d’exclusió i aïllament social. El principal objectiu de Vida i Dignitat és lluitar contra la soledat i la pobresa de la gent gran, a més de promoure la seva autonomia personal i social. A través de les valoracions psicosocials realitzades al domicili de les persones majors de 80 anys, podem detectar les necessitats que presenten i donar-hi resposta.

Vida i Dignitat va néixer el març de l’any 2013, al llarg d’aquests cinc anys hem anat creant diversos projectes i activitats per donar resposta a les necessitats que hem detectat a través de les valoracions.


Línies del projecte

A dia d’avui portem a terme els següents projectes emmarcades en el Programa Vida i Dignitat

 • VALORACIONS PSICOSOCIALS
 • VOLUNTARIAT D’ACOMPANYAMENT
 • PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA
 • ESPAI SOCIAL “EL MONTSENY” i “L’HORTA VERMELLA”
 • PROJECTE RESPIR
 • MEDIACIÓ FAMILIES-CUIDADORS/ES
 • ACTIVITAT AMB L’ IES LA PLANA “SERVEIS A LA COMUNITAT”
 • FEM V.I.A : PROJECTE DE MENTORIA DE CARÀCTER INTERGENERACIONAL
 • PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB ELS PROGRAMES DE TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’EXECUCIÓ PENAL A LA COMUNITAT I JUSTICIA JUVENIL DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Raó de ser del programa

Els actuals processos de canvi de les societats contemporànies, creen la configuració d’un nou marc caracteritzat per l’envelliment de la població i les transformacions en les relacions socials i estructures familiars. La menor dedicació i menor presència dels familiars més propers en els canvis i noves necessitats que apareixen en la vellesa condueix a situacions d’aïllament, pobresa, vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

Altres factors que poden descriure situacions de vulnerabilitat social en l’àmbit relacional i participatiu de la gent gran són:

 • Disposar d’una xarxa familiar feble o sense recursos (solitud, conflictes familiars...)
 • Trencament afectiu i/o familiar
 • Abandonament, maltractament o desatenció familiar
 • Xarxa relacional feble o sense recursos
 • Incapacitat d’establir relacions de reciprocitat
 • Manca d’autonomia per accedir a espais de socialització