Inserció Laboral

Un dels objectius de l’Associació ASHES és promoure l’activitat econòmica des d’una vessant social, tot potenciant la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat i/o risc social. Creiem en què una normalització de la vida laboral i econòmica aporta beneficis personals que recauen en una major integració de la vida social i en un augment de la qualitat de vida.

Així doncs, la nostra missió en aquest terreny és prèviament formar a les persones per tal que aprenguin un ofici que posteriorment els servirà per desenvolupar una activitat laboral dins i/o fora de l’Associació. A més, lligat al terreny econòmic, la funció que realitzen aquestes persones va més enllà d’una simple activitat econòmica, ja que amb les seves accions i els beneficis econòmics que se’n deriven estan promovent que persones amb situacions socials complexes similars puguin rebre ajudes i sentir-se recolzades i estimades a través del treball empleat per part dels professionals i voluntaris de l’Associació.